ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
2
7
1
อบ.3
9
2
11
1
รวม อบ.
14
4
18
2
ป.1
5
8
13
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
1
8
9
1
ป.5
11
4
15
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
35
35
70
6
ม.1
3
2
5
1
ม.2
8
3
11
1
ม.3
1
3
4
1
รวมมัธยมต้น
12
8
20
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
47
108
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...