ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
3
10
1
อบ.3
5
2
7
1
รวม อบ.
12
5
17
2
ป.1
9
2
11
1
ป.2
5
8
13
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
1
8
9
1
ป.6
11
4
15
1
รวมประถม
36
30
66
6
ม.1
7
6
13
1
ม.2
4
3
7
1
ม.3
7
3
10
1
รวมมัธยมต้น
18
12
30
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
47
113
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...