ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านฝาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
1
8
9
1
รวม อบ.
5
11
16
2
ป.1
3
3
6
1
ป.2
3
2
5
1
ป.3
4
6
10
1
ป.4
8
3
11
1
ป.5
3
3
6
1
ป.6
3
9
12
1
รวมประถม
24
26
50
6
ม.1
10
0
10
1
ม.2
3
0
3
1
ม.3
2
3
5
1
รวมมัธยมต้น
15
3
18
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
44
40
84
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...