ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
12
8
20
2
ป.1
7
5
12
1
ป.2
3
7
10
1
ป.3
12
3
15
1
ป.4
9
3
12
1
ป.5
2
11
13
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
38
33
71
6
ม.1
10
6
16
1
ม.2
7
4
11
1
ม.3
8
6
14
1
รวมมัธยมต้น
25
16
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
57
132
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...