ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
2
2
1
อบ.3
6
0
6
1
รวม อบ.
6
2
8
2
ป.1
1
2
3
1
ป.2
1
2
3
1
ป.3
0
3
3
1
ป.4
1
1
2
1
ป.5
2
0
2
1
ป.6
1
2
3
1
รวมประถม
6
10
16
6
ม.1
0
2
2
1
ม.2
5
3
8
1
ม.3
2
2
4
1
รวมมัธยมต้น
7
7
14
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
19
19
38
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...