ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
4
13
1
อบ.3
7
10
17
1
รวม อบ.
16
14
30
2
ป.1
5
5
10
1
ป.2
6
10
16
1
ป.3
10
4
14
1
ป.4
4
6
10
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
16
6
22
1
รวมประถม
49
37
86
6
ม.1
6
9
15
1
ม.2
10
8
18
1
ม.3
6
5
11
1
รวมมัธยมต้น
22
22
44
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
73
160
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...