ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
7
15
1
อบ.3
3
6
9
1
รวม อบ.
11
13
24
2
ป.1
5
11
16
1
ป.2
10
4
14
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
8
5
13
1
ป.5
15
6
21
2
ป.6
6
6
12
1
รวมประถม
49
38
87
7
ม.1
11
8
19
1
ม.2
6
6
12
1
ม.3
7
7
14
1
รวมมัธยมต้น
24
21
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
72
156
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...