ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
7
15
1
อบ.3
13
7
20
1
รวม อบ.
21
14
35
2
ป.1
8
12
20
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
4
9
13
1
ป.5
5
10
15
1
ป.6
3
11
14
1
รวมประถม
34
51
85
6
ม.1
11
6
17
1
ม.2
5
3
8
1
ม.3
6
4
10
1
รวมมัธยมต้น
22
13
35
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
78
155
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...