ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
13
22
1
อบ.3
10
7
17
1
รวม อบ.
19
20
39
2
ป.1
20
15
35
2
ป.2
11
16
27
2
ป.3
11
7
18
1
ป.4
9
14
23
1
ป.5
6
13
19
1
ป.6
14
10
24
1
รวมประถม
71
75
146
8
ม.1
12
20
32
2
ม.2
24
7
31
2
ม.3
19
16
35
2
รวมมัธยมต้น
55
43
98
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
145
138
283
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...