ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
7
17
1
อบ.3
10
5
15
1
รวม อบ.
20
12
32
2
ป.1
12
13
25
1
ป.2
11
7
18
1
ป.3
8
5
13
1
ป.4
12
8
20
1
ป.5
9
4
13
1
ป.6
7
11
18
1
รวมประถม
59
48
107
6
ม.1
5
2
7
1
ม.2
4
1
5
1
ม.3
2
3
5
1
รวมมัธยมต้น
11
6
17
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
66
156
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...