ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนกเหาะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
13
14
27
2
ป.1
8
8
16
1
ป.2
6
10
16
1
ป.3
6
9
15
1
ป.4
12
6
18
1
ป.5
13
9
22
1
ป.6
10
5
15
1
รวมประถม
55
47
102
6
ม.1
9
9
18
1
ม.2
6
3
9
1
ม.3
4
6
10
1
รวมมัธยมต้น
19
18
37
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
79
166
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...