ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนกเหาะ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
11
11
22
2
ป.1
6
6
12
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
6
11
17
1
ป.4
6
9
15
1
ป.5
11
6
17
1
ป.6
13
8
21
1
รวมประถม
51
48
99
6
ม.1
9
7
16
1
ม.2
9
9
18
1
ม.3
6
3
9
1
รวมมัธยมต้น
24
19
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
78
164
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...