ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
11
23
1
อบ.3
14
9
23
1
รวม อบ.
26
20
46
2
ป.1
10
18
28
1
ป.2
14
17
31
1
ป.3
9
11
20
1
ป.4
11
6
17
1
ป.5
10
11
21
1
ป.6
12
9
21
1
รวมประถม
66
72
138
6
ม.1
14
6
20
1
ม.2
9
5
14
1
ม.3
9
8
17
1
รวมมัธยมต้น
32
19
51
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
124
111
235
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...