ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพนทัน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
10
11
21
2
ป.1
10
10
20
1
ป.2
9
6
15
1
ป.3
10
7
17
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
5
8
13
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
47
41
88
6
ม.1
6
13
19
1
ม.2
11
5
16
1
ม.3
13
9
22
1
รวมมัธยมต้น
30
27
57
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
79
166
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...