ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแสนสี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
11
18
1
อบ.3
9
9
18
1
รวม อบ.
16
20
36
2
ป.1
9
8
17
1
ป.2
11
5
16
1
ป.3
13
6
19
1
ป.4
16
9
25
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
9
10
19
1
รวมประถม
65
46
111
6
ม.1
11
4
15
1
ม.2
11
9
20
1
ม.3
10
8
18
1
รวมมัธยมต้น
32
21
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
113
87
200
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...