ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
14
22
1
อบ.3
11
8
19
1
รวม อบ.
19
22
41
2
ป.1
11
1
12
1
ป.2
10
10
20
1
ป.3
5
9
14
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
8
5
13
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
50
38
88
6
ม.1
11
7
18
1
ม.2
9
7
16
1
ม.3
6
7
13
1
รวมมัธยมต้น
26
21
47
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
95
81
176
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...