ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
5
15
1
อบ.3
8
14
22
1
รวม อบ.
18
19
37
2
ป.1
12
8
20
1
ป.2
11
1
12
1
ป.3
9
9
18
1
ป.4
5
10
15
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
9
5
14
1
รวมประถม
52
38
90
6
ม.1
8
8
16
1
ม.2
12
7
19
1
ม.3
10
7
17
1
รวมมัธยมต้น
30
22
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
79
179
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...