ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพนหิน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
8
12
1
อบ.3
7
3
10
1
รวม อบ.
11
11
22
2
ป.1
3
2
5
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
10
4
14
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
39
34
73
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
50
45
95
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...