ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
15
22
1
อบ.3
12
4
16
1
รวม อบ.
19
19
38
2
ป.1
5
7
12
1
ป.2
8
11
19
1
ป.3
8
5
13
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
9
8
17
1
ป.6
10
7
17
1
รวมประถม
46
46
92
6
ม.1
6
1
7
1
ม.2
4
4
8
1
ม.3
7
0
7
1
รวมมัธยมต้น
17
5
22
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
70
152
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...