ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชีโนวาทธำรง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
0
1
1
1
รวม อบ.
4
6
10
2
ป.1
1
5
6
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
1
3
4
1
ป.4
2
2
4
1
ป.5
1
3
4
1
ป.6
2
2
4
1
รวมประถม
14
21
35
6
ม.1
2
1
3
1
ม.2
1
0
1
1
ม.3
6
2
8
1
รวมมัธยมต้น
9
3
12
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
27
30
57
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...