ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชีโนวาทธำรง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
6
8
14
2
ป.1
1
0
1
1
ป.2
1
7
8
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
1
3
4
1
ป.5
1
1
2
1
ป.6
2
3
5
1
รวมประถม
11
20
31
6
ม.1
2
0
2
1
ม.2
2
1
3
1
ม.3
1
0
1
1
รวมมัธยมต้น
5
1
6
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
22
29
51
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...