ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขวาหรดี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
12
19
1
อบ.3
4
9
13
1
รวม อบ.
11
21
32
2
ป.1
9
7
16
1
ป.2
9
7
16
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
4
7
11
1
รวมประถม
45
43
88
6
ม.1
8
10
18
1
ม.2
4
6
10
1
ม.3
5
6
11
1
รวมมัธยมต้น
17
22
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
86
159
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...