ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
7
11
1
อบ.3
4
2
6
1
รวม อบ.
8
9
17
2
ป.1
6
4
10
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
2
1
3
1
ป.4
5
7
12
1
ป.5
4
5
9
1
ป.6
10
6
16
1
รวมประถม
32
27
59
6
ม.1
7
9
16
1
ม.2
6
4
10
1
ม.3
6
3
9
1
รวมมัธยมต้น
19
16
35
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
52
111
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...