ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
27
20
47
2
อบ.3
23
17
40
2
รวม อบ.
50
37
87
4
ป.1
26
19
45
2
ป.2
40
31
71
2
ป.3
34
31
65
2
ป.4
28
37
65
2
ป.5
30
36
66
2
ป.6
27
52
79
3
รวมประถม
185
206
391
13
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
235
243
478
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...