ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
5
20
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
23
13
36
2
ป.1
6
6
12
1
ป.2
14
5
19
1
ป.3
7
17
24
1
ป.4
14
14
28
1
ป.5
11
10
21
1
ป.6
10
10
20
1
รวมประถม
62
62
124
6
ม.1
18
5
23
1
ม.2
10
7
17
1
ม.3
12
7
19
1
รวมมัธยมต้น
40
19
59
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
125
94
219
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...