ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
8
12
20
2
ป.1
7
4
11
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
5
8
13
1
ป.4
3
3
6
1
ป.5
2
5
7
1
ป.6
6
4
10
1
รวมประถม
28
28
56
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
36
40
76
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...