ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสระบัว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
5
16
1
อบ.3
5
12
17
1
รวม อบ.
16
17
33
2
ป.1
9
6
15
1
ป.2
6
12
18
1
ป.3
5
7
12
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
2
7
9
1
ป.6
7
10
17
1
รวมประถม
37
49
86
6
ม.1
8
8
16
1
ม.2
8
6
14
1
ม.3
8
5
13
1
รวมมัธยมต้น
24
19
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
85
162
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...