ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสระบัว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
11
6
17
1
รวม อบ.
16
10
26
2
ป.1
5
12
17
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
5
11
16
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
3
6
9
1
รวมประถม
35
49
84
6
ม.1
15
10
25
1
ม.2
8
9
17
1
ม.3
8
7
15
1
รวมมัธยมต้น
31
26
57
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
85
167
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...