ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
1
8
1
อบ.3
7
9
16
1
รวม อบ.
14
10
24
2
ป.1
9
3
12
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
7
3
10
1
ป.4
6
3
9
1
ป.5
10
10
20
1
ป.6
3
7
10
1
รวมประถม
43
31
74
6
ม.1
7
8
15
1
ม.2
7
3
10
1
ม.3
6
4
10
1
รวมมัธยมต้น
20
15
35
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
56
133
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...