ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบัวขาว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
6
9
1
อบ.3
4
7
11
1
รวม อบ.
7
13
20
2
ป.1
1
5
6
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
6
3
9
1
ป.4
4
4
8
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
2
5
7
1
รวมประถม
24
29
53
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
31
42
73
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...