ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
9
22
1
อบ.3
5
13
18
1
รวม อบ.
18
22
40
2
ป.1
10
15
25
1
ป.2
9
11
20
1
ป.3
10
9
19
1
ป.4
8
3
11
1
ป.5
7
10
17
1
ป.6
7
3
10
1
รวมประถม
51
51
102
6
ม.1
7
7
14
1
ม.2
8
6
14
1
ม.3
7
4
11
1
รวมมัธยมต้น
22
17
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
91
90
181
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...