ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสวนปอ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
0
3
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
7
5
12
2
ป.1
3
3
6
1
ป.2
3
6
9
1
ป.3
7
0
7
1
ป.4
4
2
6
1
ป.5
4
2
6
1
ป.6
7
3
10
1
รวมประถม
28
16
44
6
ม.1
3
3
6
1
ม.2
1
1
2
1
ม.3
2
1
3
1
รวมมัธยมต้น
6
5
11
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
26
67
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...