ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
10
8
18
2
ป.1
4
7
11
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
12
7
19
1
ป.4
4
7
11
1
ป.5
1
7
8
1
ป.6
7
2
9
1
รวมประถม
33
35
68
6
ม.1
3
5
8
1
ม.2
6
4
10
1
ม.3
7
4
11
1
รวมมัธยมต้น
16
13
29
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
56
115
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...