ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
8
19
1
อบ.3
9
6
15
1
รวม อบ.
20
14
34
2
ป.1
6
12
18
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
10
11
21
1
ป.6
10
8
18
1
รวมประถม
42
48
90
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
62
124
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...