ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
9
23
1
อบ.3
10
14
24
1
รวม อบ.
24
23
47
2
ป.1
9
12
21
1
ป.2
7
10
17
1
ป.3
11
7
18
1
ป.4
8
13
21
1
ป.5
9
11
20
1
ป.6
11
12
23
1
รวมประถม
55
65
120
6
ม.1
8
6
14
1
ม.2
7
7
14
1
ม.3
10
6
16
1
รวมมัธยมต้น
25
19
44
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
104
107
211
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...