ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
1
7
8
1
รวม อบ.
4
11
15
2
ป.1
7
3
10
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
3
7
10
1
ป.5
2
5
7
1
ป.6
8
4
12
1
รวมประถม
29
29
58
6
ม.1
6
4
10
1
ม.2
7
4
11
1
ม.3
0
7
7
1
รวมมัธยมต้น
13
15
28
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
55
101
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...