ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านขามป้อม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
6
8
1
อบ.3
2
3
5
1
รวม อบ.
4
9
13
2
ป.1
2
1
3
1
ป.2
1
1
2
1
ป.3
1
5
6
1
ป.4
3
5
8
1
ป.5
2
3
5
1
ป.6
1
2
3
1
รวมประถม
10
17
27
6
ม.1
2
2
4
1
ม.2
6
2
8
1
ม.3
5
3
8
1
รวมมัธยมต้น
13
7
20
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
27
33
60
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...