ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
8
13
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
10
13
23
2
ป.1
3
9
12
1
ป.2
7
3
10
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
2
5
7
1
ป.5
7
3
10
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
30
29
59
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
40
42
82
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...