ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
2
8
1
อบ.3
11
4
15
1
รวม อบ.
17
6
23
2
ป.1
5
7
12
1
ป.2
6
7
13
1
ป.3
2
5
7
1
ป.4
4
9
13
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
27
39
66
6
ม.1
6
4
10
1
ม.2
7
2
9
1
ม.3
5
8
13
1
รวมมัธยมต้น
18
14
32
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
59
121
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...