ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
6
2
8
1
รวม อบ.
10
7
17
2
ป.1
11
3
14
1
ป.2
6
7
13
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
2
5
7
1
ป.5
4
9
13
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
35
35
70
6
ม.1
7
4
11
1
ม.2
6
5
11
1
ม.3
7
2
9
1
รวมมัธยมต้น
20
11
31
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
53
118
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...