ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
13
27
40
2
อบ.2
45
35
80
3
อบ.3
37
39
76
3
รวม อบ.
95
101
196
8
ป.1
64
56
120
4
ป.2
78
77
155
4
ป.3
78
68
146
4
ป.4
78
64
142
4
ป.5
71
49
120
4
ป.6
60
53
113
4
รวมประถม
429
367
796
24
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
524
468
992
32
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...