ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดอนเสาโฮง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
2
3
1
อบ.2
3
1
4
1
อบ.3
2
6
8
1
รวม อบ.
6
9
15
3
ป.1
4
1
5
1
ป.2
3
1
4
1
ป.3
2
4
6
1
ป.4
5
1
6
1
ป.5
3
2
5
1
ป.6
4
1
5
1
รวมประถม
21
10
31
6
ม.1
7
1
8
1
ม.2
7
4
11
1
ม.3
6
0
6
1
รวมมัธยมต้น
20
5
25
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
47
24
71
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...