ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสระแก้ว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
5
8
13
1
รวม อบ.
10
14
24
2
ป.1
5
7
12
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
3
3
6
1
ป.5
3
7
10
1
ป.6
7
6
13
2
รวมประถม
33
32
65
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
46
89
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...