ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
10
19
1
อบ.3
8
5
13
1
รวม อบ.
17
15
32
2
ป.1
21
20
41
1
ป.2
11
9
20
1
ป.3
5
8
13
1
ป.4
12
11
23
1
ป.5
9
13
22
1
ป.6
13
8
21
1
รวมประถม
71
69
140
6
ม.1
12
10
22
1
ม.2
11
13
24
1
ม.3
15
7
22
1
รวมมัธยมต้น
38
30
68
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
126
114
240
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...