ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
12
19
1
อบ.3
4
6
10
1
รวม อบ.
11
18
29
2
ป.1
3
7
10
1
ป.2
9
11
20
1
ป.3
10
8
18
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
42
43
85
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
61
114
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...