ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
1
3
1
อบ.3
0
3
3
1
รวม อบ.
2
4
6
2
ป.1
1
2
3
1
ป.2
3
0
3
1
ป.3
2
1
3
1
ป.4
3
2
5
1
ป.5
3
1
4
1
ป.6
1
2
3
1
รวมประถม
13
8
21
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
15
12
27
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...