ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
3
3
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
4
8
12
2
ป.1
6
1
7
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
6
1
7
1
รวมประถม
35
20
55
6
ม.1
10
2
12
1
ม.2
11
11
22
1
ม.3
14
5
19
1
รวมมัธยมต้น
35
18
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
46
120
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...