ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
6
7
1
อบ.3
4
7
11
1
รวม อบ.
5
13
18
2
ป.1
6
6
12
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
8
9
17
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
9
11
20
1
รวมประถม
38
41
79
6
ม.1
3
7
10
1
ม.2
6
6
12
1
ม.3
6
7
13
1
รวมมัธยมต้น
15
20
35
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
74
132
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...