ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนานวลราษฎร์นิยม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
2
5
7
1
รวม อบ.
4
8
12
2
ป.1
2
9
11
1
ป.2
6
2
8
1
ป.3
3
4
7
1
ป.4
5
2
7
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
9
5
14
1
รวมประถม
29
26
55
6
ม.1
10
6
16
1
ม.2
10
2
12
1
ม.3
6
4
10
1
รวมมัธยมต้น
26
12
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
46
105
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...