ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
3
4
1
อบ.3
1
1
2
1
รวม อบ.
2
4
6
2
ป.1
3
3
6
1
ป.2
3
2
5
1
ป.3
4
1
5
1
ป.4
4
1
5
1
ป.5
2
10
12
1
ป.6
2
2
4
1
รวมประถม
18
19
37
6
ม.1
11
3
14
1
ม.2
7
5
12
1
ม.3
9
4
13
1
รวมมัธยมต้น
27
12
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
47
35
82
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...