ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
11
19
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
16
19
35
2
ป.1
12
10
22
1
ป.2
15
15
30
1
ป.3
16
12
28
1
ป.4
17
9
26
1
ป.5
14
16
30
1
ป.6
17
12
29
1
รวมประถม
91
74
165
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
107
93
200
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...