ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
11
10
21
1
รวม อบ.
18
18
36
2
ป.1
15
14
29
1
ป.2
15
11
26
1
ป.3
18
9
27
1
ป.4
14
16
30
1
ป.5
18
10
28
1
ป.6
18
12
30
1
รวมประถม
98
72
170
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
116
90
206
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...