ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
4
13
1
อบ.3
9
5
14
1
รวม อบ.
18
9
27
2
ป.1
5
9
14
1
ป.2
3
8
11
1
ป.3
6
9
15
1
ป.4
10
5
15
1
ป.5
10
5
15
1
ป.6
12
7
19
1
รวมประถม
46
43
89
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
52
116
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...