ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
3
12
1
อบ.3
4
0
4
1
รวม อบ.
13
3
16
2
ป.1
7
2
9
1
ป.2
6
3
9
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
6
4
10
1
ป.6
3
5
8
1
รวมประถม
33
24
57
6
ม.1
3
1
4
1
ม.2
4
2
6
1
ม.3
6
2
8
1
รวมมัธยมต้น
13
5
18
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
32
91
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...