ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
4
9
1
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
3
2
5
1
รวม อบ.
10
9
19
3
ป.1
0
5
5
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
4
4
8
1
ป.4
6
0
6
1
ป.5
1
3
4
1
ป.6
0
2
2
1
รวมประถม
18
19
37
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
28
28
56
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...