ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวนา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
4
13
1
อบ.3
9
2
11
1
รวม อบ.
18
6
24
2
ป.1
7
7
14
1
ป.2
8
4
12
1
ป.3
5
2
7
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
4
7
11
1
ป.6
10
9
19
1
รวมประถม
41
36
77
6
ม.1
6
3
9
1
ม.2
10
6
16
1
ม.3
4
1
5
1
รวมมัธยมต้น
20
10
30
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
52
131
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...