ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวารีสวัสดิ์วิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
4
8
12
1
รวม อบ.
11
14
25
2
ป.1
8
11
19
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
14
8
22
1
ป.4
5
8
13
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
49
44
93
6
ม.1
5
6
11
1
ม.2
6
1
7
1
ม.3
2
2
4
1
รวมมัธยมต้น
13
9
22
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
67
140
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...