ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
8
13
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
10
15
25
2
ป.1
11
8
19
1
ป.2
11
9
20
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
14
7
21
1
ป.5
9
4
13
1
ป.6
9
14
23
1
รวมประถม
61
47
108
6
ม.1
6
9
15
1
ม.2
11
2
13
1
ม.3
11
2
13
1
รวมมัธยมต้น
28
13
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
99
75
174
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...